ލިންކުރޯޑުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ލިންކުރޯޑުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ރޯވެއްޖެއެވެ. ލިންކު ރޯޑުން ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް މި…

މަހުލޫފު މިނިވަންވެ ގެއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނުދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިސްވެރިއަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ "މަހުލޫފު…

އެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނުނަމަ…!

އަޙްމަދު ނާފިޢު، ބ.ދަރަވަންދޫ  މިއީ ޙަގީގީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ/ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. މެންދުރުގެ ކެއުމަށް…

މަގުތަކަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ: ޕޮލިސް

ބައެއް އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިން ވެހިކަލް ދުއްވާއިރު މަގަށްދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދޭކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ޓްރެފިކް…

ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހަންފަށަނީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލް ތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ފަށާނެކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ޓްރެފިކު…

މިދަނީ ބާރަށް ދުއްވާ މީހުން ފާހަގަ ކުރަމުން: ޕޮލިސް

އައްޑޫސިޓީގައި ބާރަށް ސައިކަލާއި އެހެނިހެން ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސް…

ދިވިލިމަތަ އޮޕަރޭޝަނުގައި 492 ވެހިކަލް ޗެކްކޮށްފި

މިއަދި ހަވީރު އައްޑޫސިޓީގައި ފުލުހުން ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނުގައި 492 ވެހިކަލް ޗެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކޮމާންޑަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޓީ…